Znalecké posudky

Naše firma zprostředkovává znalecké posudky stavebních konstrukcí včetně průzkumu a laboratorních zkoušek. Všechny znalecké posudky, na kterých jsme se podílely, přinesly profit objednateli.