Statické výpočty

Nabízíme zpracovaní statické části dokumentace ve všech stupních projektové činnosti.

Pro stupeň územního řízení a architektonické studie, nabízíme variantní řešení možných konstrukčních variant nosného systému, které umožní vhodný výběr z hlediska ekonomiky i proveditelnosti stavby.

studie

Pro stavební řízení nabízíme statické posouzení hlavních nosných prvků konstrukce, jehož součástí je určení rozměrů prvků a potřebné výkresy. Vše v souladu s Přílohou č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb. Specializujeme se na optimalizaci nosných prvků tak, aby realizace byla ekonomicky příznivá.

 

komin_jpg

Pro provádění stavby zpracujeme podrobný statický posudek veškerých nosných prvků s určením dimenzí, návrh a posouzení konstrukčních detailů a montážních styků včetně kompletní výrobní včetně výkresové dokumentace.

detail_jpg

 

Cena dokumentace závisí na typu, velikosti a složitosti samotného projektu a je určována pro každou zakázku individuálně. Napište si o cenovou kalkulaci. Kontaktujte nás na telefonu +420 736 175 637 nebo na emailu hesnaur@elitetc.cz