Lidé

 

HLAVNÍ STATIK A JEDNATEL:

  IMG_0146    Ing. Roman Fojtík, PhD. 

        – soudní znalec v oboru stavebnictví

        – autorizován v oboru statika a dynamika (1103755)

        – autorizován v oboru zkoušení a diagnostika staveb (1103755)

                                                          – odborný poradce

                                                          – člen Unie mostařů

                                                          – vědecký pracovník

                                                          – akademický pracovník VŠB-TUO

                                                          – přednášející pro semináře ČKAIT