Služby

Statické výpočty

 • návrh konstrukčního řešení
 • optimalizace konstrukčních prvků
 • hledání vhodných řešení s využitím moderních metod a materiálů

 

Konstrukční a poradenská činnost

 • provádíme konzultace s investory se snahou zvýšení efektivity návrhu
 • návrh vhodných konstrukčních detailů pro zvýšení životnosti konstrukce
 • supervize projektů dřevěných konstrukcí pro zajištění jejich dlouhé životnosti

 

Znalecké posudky

 • tvorba znaleckých posudků pro řešení reklamací konstrukcí
 • tvorba soudně znaleckých posudků

 

Diagnostika staveb

 • diagnostika poškozených staveb
 • máme velké zkušenosti s diagnostikou poškozených dřevěných konstrukcí
 • s naším vybavení jsme schopni sledovat vývoj dilatatčních pohybů, vyvoj trhlin v betonu ….

 

Autorský dozor

 • provádíme autorský dozor námi dodaných projekčních celků

 

Konstrukce staveb

 • návrh dřevěných konstrukcí
 • návrh ocelových konstrukcí
 • návrh železobetonových a betonových konstrukcí

 

Výzkumná činnost

 • díky úzké spolupráci s VŠB – TU Ostrava, fakulta stavební jsme schopni zajistit výzkum a vývoj konstrukčních řešení